Pi-Day

Nasi koledz Piotr Szymański, Marcin Węglicki, Michał Sokół wzięli udział w Pi-Day i pokazywali uczestnikom nasze roboty, którymi mogli sterować za pomocą padów oraz promowali kurs programowania i budowania robotów Roboakademię oraz Międzynarodowy Turniej Robotów EASTROBO 2017.