Programowanie robotów mobilnych

Dzisiaj nasi koledzy Rafał Gołubowicz, Michał Trembowski, Marcin Węglicki, Karol Budlewski prowadzili mini-kurs „Programowanie robotów mobilnych” dla uczniów, którzy przyjechali z Zespołu Szkół nr 1 w Zambrowie. Warsztaty odbyły się w celu realizacji zadań wynikających z Listu Intencyjnego podpisanego pomiędzy Politechniką Białostocką a Zespołem Szkół nr 1 w Zambrowie.
Uczniowie poznali historię robotyki oraz podstawy programowania robotów LEGO.